PERSONALIA
 
Naam:  Spragge, John Godfrey
Geboortedatum: 20 mei 1907 (Ontario, Canada)
Overlijdensdatum:  1978
Nationaliteit:  Canadese
     
OFFICER OF THE ORDER OF THE BRITISH EMPIRE (OBE)
Rang: Lieutenant-Colonel (Luitenant-kolonel)
Eenheid: The Queen's Own Rifles of Canada, 8th Canadian Infantry Brigade, 3rd Canadian Infantry Division (The Queen's Own Rifles of Canada, 8th Canadian Infantry Brigade, 3rd Canadian Infantry Division)
Toegekend op: 8 juni 1944
Samenvatting: Aanbeveling:
Lieutenant-Colonel Spragge is 36 jaar oud. Hij heeft 16 jaar bij de Queen's Own Rifles of Canada (Non-permanent Active Militia) gediend en bij de mobilisatie van 1st Battalion werd hij benoemd tot Company Commander. Hij heeft met dat bataljon op New Foundland gediend en na aaankopmst in Engeland in juli 1941 werd hij bevorderd tot ondercommandant en bevelvoerend officier, welke functie hij sinds april 1942 heeft uitgeoefend. Hij heeft bij meer dan een gelegenheid tot volle tevredenheid gefungeerd als commandant van de Brigade. Deze officier heeft zijn kundigheid getoond met de algemene verbetering van zijn bataljon sinds hij het bevel op zich nam. Hij heeft voortdurend een uitmuntend voorbeeld gesteld aan alle rangen en met zijn energie en leiding heeft hij veel bijgedragen aan het handhaven van de hoge tradities van zijn regiment waarvan de kwaliteit kan worden beoordeeld naar het aantal officieren dat uitgekozen werd voor staffuncties en aan het aantal manschappen dat geselecteerd werd voor de officiersopleiding.
Bijzonderheden: The Canada Gazette and The London Gazette dated 8 June 1944.

Verkregen ter gelegenheid van Zijne Majesteits verjaardag.
 
     
DISTINGUISHED SERVICE ORDER (DSO)
Rang: Lieutenant-Colonel (Luitenant-kolonel)
Eenheid: The Queen's Own Rifles of Canada, 8th Canadian Infantry Brigade, 3rd Canadian Infantry Division (The Queen's Own Rifles of Canada, 8th Canadian Infantry Brigade, 3rd Canadian Infantry Division)
Toegekend op: 19 augustus 1944
Samenvatting: Aanbeveling:
Op 6 juni 1944 landde Lieutenant-Colonel Spragge, bevelvoerend officier van de Queen's Own Rifles of Canada dat een van de aanvalsbataljons was, direct achter zijn voorste compagnieŽn bij BerniŤres-sur-Mer en bleef zijn bataljon vanuit de voorste troepen aanvoeren tijdens de opmars naar het binnenland tot aan de verovering van het doel van de brigade in de avond van D-Day. Daarna hergroepeerde hij zijn bataljon in het doelgebied en coŲrdineerde de verdediging van zijn eigen bataljon met die van het bataljon op zijn rechterflank.
Na de eerste aanval verliep de voortgang traag en de Queen's Own Rifles of Canada kregen bevel met de grootste spoed door te stoten om er zeker van te zijn dat het hoge terrein, het uiteindelijke doel, voor de duisternis veilig was gesteld. Dat deze operatie met succes werd uitgevoerd, was grotendeels te danken aan de persoonlijke energie van deze officier.
Op 11 juni 1944, toen de Queen's Own Rifles of Canada een tankaanval ondersteunde, ging deze officier zelf met zijn twee voorste compagnieŽn mee. Deze aanval werd gebroken door sterke vijandelijke tegenstand en daarbij leed een van de compagnieŽn zware verliezen. Door een snelle beslissing, genomen onder vuur, kon Lieutenant-Colonel Spragge met de rest van zijn troepen manoeuvreren en zijn plan met succes uitvoeren.
Tijdens de gevechten op de eerste dag en tijdens die volgende actie toonde Lieutenant-Colonel Spragge opmerkelijke moed, kalmte en vastberadenheid en door zijn leiderschap werd de succesvolle uitvoering van de aan zijn bataljon opgedragen taken verzekerd. Zijn acties vormden voortdurend een inspiratie voor alle rangen.
Bijzonderheden: Supplement to the London Gazette, 31 August, 1944.
 
     
MENTIONED IN DESPATCHES
Rang: Acting Brigadier (Waarnemend Brigade Generaal)
Toegekend op: 4 april 1946
Samenvatting: Als erkenning van moedige en opmerkelijke militaire diensten in Noordwest Europa.
Bijzonderheden: Supplement to the London Gazette, 4 April, 1946.
 
Deel met anderen:
 
 
  Wijzigingen of aanvullende informatie opgeven
Informatie bron(nen):   - FOWLER, T. R., Valour on Juno Beach, General Srore Publishing House, Ontario, Canada, 2005.
- National Defence and the Canadian Forces
- Kilby - St. Andrew's College, Ontario
- Second Supplement to The London Gazette of 2nd June 1944, Issue 36545, dated 8th June 1944
- Supplement to The London Gazette of 29th August 1944, Issue 36679, dated 31st August 1944
- Supplement to The London Gazette of 2nd April 1946, Issue 37521, dated 4th April 1946
Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). Alle rechten voorbehouden © 2002-2023. ww2awards.com Privacyverklaring, cookies en disclaimer.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, WW2Awards.com, WO2Actueel.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.