LIER, mr. Theo Jan Antoine Marie van  
 
PERSONALIA
 
Name:  Lier, mr. Theo Jan Antoine Marie van
Date of birth:  May 11th, 1916 (Heerlen, the Netherlands)
Date of death:  June 6th, 1992 (The Hague, the Netherlands)
Nationality:  Dutch
     
     
RIDDER VIERDE KLASSE DER MILITAIRE WILLEMS ORDE (MWO.4)
Rank: Kornet van het Wapen der Arillerie.
Unit: actief in het verzet.
Received on: 14 December 1949
 
     
ORDE VAN ORANJE-NASSAU (ON)
 
     
ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW (NL)
 
     
VERZETSHERDENKINGSKRUIS (VHK)
 
 
 
  Provide alterations or additional information
   
All rights reserved © 2002-2023