LANSCHOT, Willem Charles Jean Marie van  
 
PERSONALIA
 
Name:  Lanschot, Willem Charles Jean Marie van
Date of birth:  June 30th, 1914 (Vught, the Netherlands)
Date of death:  August 16th, 2001 (Eindhoven, the Netherlands)
Nationality:  Dutch
     
RIDDER VIERDE KLASSE DER MILITAIRE WILLEMS ORDE (MWO.4)
Rank: Tijdelijk Kolonel van het wapen der Cavelarie
Unit: actief in het verzet.
Received on: August 29th, 1948
 
     
ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW (NL)
 
     
ORDE VAN ORANJE-NASSAU (ON)
 
     
OORLOGSHERINNERINGSKRUIS (OHK)
 
     
VERZETSHERDENKINGSKRUIS (VHK)
 
 
 
  Provide alterations or additional information
Information source(s):   - Heuvel C.C. van den, Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, Samsom Uitgeverij, 1985
- Maalderink P.G.H., De Militaire Wilemsorde sedert 1940, Sijthoff Pers, Rijswijk, 1982
   
All rights reserved © 2002-2007