HAZELHOFF-ROELFZEMA, mr. Siebren Erik  
 
PERSONALIA
 
Name:  Hazelhoff-Roelfzema, mr. Siebren Erik
Date of birth:  April 3th, 1917 (Soerabaja, Dutch East indies)
Nationality:  Dutch
     
     
RIDDER VIERDE KLASSE DER MILITAIRE WILLEMS ORDE (MWO.4)
Rank: Reserve tweede luitenant van Algemene Dienst,
Received on: 4 June 1942
 
     
VLIEGERKRUIS (VK)
Rank: Reserve Kapitein Vlieger.
Unit: het Wapen der Militaire Luchtvaart, RAF no.139 Squadron.
 
     
OORLOGSHERINNERINGSKRUIS (OHK)
 
     
VERZETSHERDENKINGSKRUIS (VHK)
 
     
DISTINGUISHED FLYING CROSS (DFC)
Rank: Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. no 139 Squadron.
Unit: no.139 Squadron R.A.F.
Received on: 19 June 1946
 
     
1939-1945 STAR
 
     
AIR CREW EUROPE STAR
 
     
FRANCE AND GERMANY STAR
 
     
WAR MEDAL 1939-1945
 
     
KRUIS VAN VERDIENSTE (KV)
 
 
 
  Provide alterations or additional information
   
All rights reserved © 2002-2023