AARTSEN, T.  
 
PERSONALIA
 
Naam:  Aartsen, T.
Geboortedatum:  Onbekend
Nationaliteit:  Nederlandse
     
VLIEGERKRUIS (VK)
Rang: Sergeant
Eenheid: Marine Luchtvaartdienst R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
Toegekend op: 18 januari 1945
Samenvatting: Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
 
 
 
  Wijzigingen of aanvullende informatie opgeven
Informatie bron(nen):   - Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen
   
Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002-2007