ALEWIJK, van, Dirk Cornelis  
 
PERSONALIA
 
Naam:  Alewijk, van, Dirk Cornelis
Geboortedatum:  4 augustus 1894 (Ommen, Nederland)
Overlijdensdatum:  27 juni 1976 (Bennebroek, Nederland)
Nationaliteit:  Nederlandse
BIOGRAFIE: 
Dirk Cornelis van Alewijk werd op 3 juni 1916 bevorder tot 2e Luitenant, op 3 maart 1920 tot 1e Luitenant en op 1 november 1934 tot Kapitein. Per 1 januari 1950 werd hem eervol ontslag verleend als Reserve-majoor bij het Wapen de Infanterie.
     
BRONZEN LEEUW (BL)
Rang: Reserve-Kapitein
Eenheid: 1-II-19 R.I. (1e Compagnie / IIe Bataljon / 19e Regiment Infanterie)
Toegekend op: 29 mei 1947
Samenvatting: Voordracht:
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidsvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door tijdens de gevechten op de Grebbeberg op 12 Mei 1940 op onverschrokken en voorbeeldige wijze zijn compagnie aan te voeren bij het uitvoeren van tegenstoten nabij Heimerstein.
Na, tengevolge van zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur en een aanvallende overmachtige vijand, deze, tot driemaal toe ingezette, tegenstoten niet met succes te hebben kunnen doorzetten, een groot aantal, ten dele gedemoraliseerde manschappen, behorende tot enkele andere onderdelen, die in de stoplijn op de Grebbeberg in de duisternis samenpakten gedurende de nacht, door zijn flink optreden weder zodanig te organiseren tot een gevechtswaardige eenheid, dat daarmede de volgende dag hernieuwde vijandelijke aanvallen volledig konden worden afgewezen. Alhoewel daarbij gewond, toch het commando te blijven voeren tot hem zulks door uitputting niet meer mogelijk was."
 
     
OORLOGSHERINNERINGSKRUIS (OHK)
Toegekend op: 24 juni 1947
 
 
 
  Wijzigingen of aanvullende informatie opgeven
Foto bron:   - De Slag om de Grebbeberg in mei 1940
Informatie bron(nen):   - De Slag om de Grebbeberg in mei 1940
   
Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002-2007