BOER, Gerrit de  
 
PERSONALIA
 
Name:  Boer, Gerrit de
Date of birth: July 26th, 1923 (Meppel, the Netherlands)
Date of death:  December 24th, 1944 (Meppel, the Netherlands)
Nationality:  Dutch
     
VERZETSKRUIS 1940-1945 (VKN)
Awarded on: January 23rd, 1953
 
     
VERZETSHERDENKINGSKRUIS (VHK)
 
 
 
  Provide alterations or additional information
Information source(s):   - Heuvel C.C. van den, Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, Samsom Uitgeverij, 1985
- Schulten dr. C.M., "Zeg mij aan wie ik toebehoor", Het verzetskruis 1940-1945, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, 1993
   
All rights reserved © 2002-2009