Bronze Star (BSM)

Verenigde Staten

Vertaling: Bronzen Ster
Aantal medailles in de database: 2518
Aantal verleend wegens WoII: onbekend

Ontvangers A-Z
De Bronze Star Medal werd officieel ingesteld via Executive Order 9419 op 4 februari 1944. Het idee kwam van Colonel Russell P. “Red” Reeder in 1943. Hij opperde het idee dat het goed was voor het moreel van de militairen als er een onderscheiding was die kon worden toegekend door Captains van een compagnie of batterij aan het onder hen dienende personeel. Colonel Reeder beschouwde deze onderscheiding als de “grondversie” van de Air Medal en stelde dan ook voor hem de “Ground Medal” te noemen. Aanvankelijk werd de onderscheiding ingesteld bij de U.S. Navy om grond- en scheepspersoneel voor heldendom of verdienste te belonen. Om onduidelijke redenen kwam de instelling ervan echter niet van de grond. Het idee werd echter opgepakt door General George C. Marshall die op 3 februari 1944 een memorandum hierover zond aan President Franklin D. Roosevelt. Roosevelt nam het idee direct over.

De onderscheiding kan worden toegekend aan een ieder die, dienend binnen of samen met het leger van de Verenigde Staten na 6 december 1941, zichzelf heeft onderscheiden door heldhaftig of verdienstelijk optreden tijdens de uitvoering van de dienst, niet deelnemend aan een luchtoperatie, in verband met militaire operaties tegen een gewapende vijand of verwikkeld in een gewapend conflict waarbij de Verenigde Staten geen deelnemende partij is. De onderscheiding kan worden verkregen voor acties zoals omschreven, die niet in aanmerking komen voor de Silver Star. De Bronze Star kan worden verleend voor verdienste of verdienstelijke uitvoering van de dienst ter erkenning van enkelvoudige acties van verdienste of verdienstelijk optreden, in een lagere graad dan waarvoor de Legion of Merit kan worden verkregen. In september 1947 werd de mogelijkheid tot verlening uitgebreid. Het kon vanaf dan ook worden verleend aan een ieder lid van het Amerikaanse Leger die na 6 december 1941 werd vernoemd in orders of een certificaat hadden verkregen voor uitzonderlijke dienst in grondgevechten tegen een gewapende vijand tussen 7 december 1941 en 2 september 1945 of wiens verdienste kon worden aangetoond middels documenten gedateerd voor 1 juli 1947. Hierdoor kon ook de verlening van de Combat Infantryman Badge en de Combat Medical Badge als zodanig beschouwd worden.
De Bronze Star kan door veteranen en nabestaanden worden aangevraagd. Militairen die deelnamen aan de strijd op de Filippijnen tussen 7 december 1941 en 10 mei 1942 kunnen de onderscheiding krijgen indien hun actie was uitgevoerd op Luzon, Bataan of bij de havenverdediging van Corregidor en het recht hadden op de Filippijnse Presidential Unit Citation. Militairen die in het begin van de Tweede Wereldoorlog het Purple Heart hadden ontvangen wegens verdienste of belangrijk optreden kregen in sommige gevallen de Bronze Star ter vervanging indien de verlening van het Purple Heart vooral vanwege die verdienste was geweest in plaats van voor verwonding.
Vanwege de regel dat een ieder militair die met of in het Amerikaanse leger strijde, houdt in dat ook buitenlandse militairen kunnen worden onderscheiden.

De Bronze Star werd ontworpen door Rudolf Freund, een medewerker van Bailey, Banks and Biddle die ook de Silver Star had ontworpen. De onderscheiding meet 38 mm (1,5 inch) in doorsnede. In het midden bevindt zich een bronzen ster met een doorsnede van 4,8 mm (3/16 inch). Alle stralen in het midden van beide sterren lopen in elkaar over. De achterzijde draagt de inscriptie “HEROIC OR MERITIOUS ACHIEVEMENT” en heeft ruimte om de naam van de ontvanger te laten graveren.

De medaille is met een rechthoekige metalen lus, met afgeronde hoeken, opgehangen aan het lint. Het lint is 35 mm (1 3/8 inch) breed. Links en rechts bevindt zich een 1mm (1/32 inch) brede witte band, gevolgd naar binnen aan beide zijden een scarlet, 14mm (9/16inch) brede band. In het midden bevindt zich een 3 mm (1/8inch) brede streep in ultramarine blauw, geflankeerd door twee witte, 1mm(1/32inch) brede banden.

Bij meervoudige verleningen, wordt iedere volgende onderscheiding getoond door een bronzen eikenloof (US Army, Air Corps en Air Force) of een gouden ster (US Navy, Marines en Coast Guard). Voor iedere vijfde verlening werden de bronzen en gouden vervangen door een zilveren eikenloof of ster. Een bronzen “V” voor “Valor” kan worden verleend indien de Bronze Star was verleend voor een actie van heldenmoed in gevecht, waarmee het zich onderscheidde van die welke verleend waren voor verdienstelijkheid. Deze “V” werd in 1945 ingevoerd. De actie hiervoor diende wel van grote significante waarde te zijn. Er mag maar één “V” op het lint worden gedragen.
Deel met anderen:
 

  Wijzigingen of aanvullende informatie opgeven
Foto bron:   - Wilco Vermeer
Informatie bron(nen):   - Foster F., Borts L., A Cmplete Guide to All United States Military Medals, 6th Edition, MOA Press, Fountain Inn, 2005, ISBN 1-884452-23-X
- Americal Division Veterans Association
- Home of Heroes
Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). Alle rechten voorbehouden © 2002-2023. ww2awards.com Privacyverklaring, cookies en disclaimer.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, WW2Awards.com, WO2Actueel.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.